Ontwerpt,
Ontwikkelt,
Bouwt en
Realiseert

Over Faunest: Architect voor de dieren

Faunest ontzorgt de bouwwereld en ecologische adviesbureaus met snelle levering en plaatsing van faunavoorzieningen voor natuurbeheer en mitigatie. Als Architect voor de dieren ontwerpt, ontwikkelt, bouwt en plaatst Faunest voorzieningen voor beschermde dieren in het kader van voorschriften en ontheffingen van de Wet natuurbescherming.

Faunest draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit door het realiseren van:

Zo maken we gebouwen vrij van gebouwbewonende soorten alvorens ze gesloopt of verbouwd worden. Daarbij zorgen we voor voldoende nieuwe nestgelegenheden in de nabije omgeving.

 

Daarnaast zorgen we voor plaagdierbestrijding, zoals de eikenprocessierups, met behulp van natuurlijke predatoren als de vleermuis, eekhoorn en gaasvlieg. We plaatsen de benodigde nestkasten, en adviseren over de benodigde flora om zo de plaag jaar na jaar tegen te gaan.

Duurzame faunavoorzieningen voor mitigatie en natuurinclusief bouwen

Veel producten zijn vanuit voorraad en eigen productie leverbaar, dus levering is in korte tijd mogelijk. Bekijk onze hele assortiment van nestkasten, verblijfplaatsen en faunavoorzieningen in onze shop. Of vraag een catalogus en offerte aan.

Onze ambitie:

Het verduurzamen van gebouwen en het natuurinclusief maken van de gebouwde omgeving vanzelfsprekend en gemakkelijker maken.


    1. Het behalen van de klimaatdoelen naar gebouwen met energielabel A++, zonder daarbij de gebouwbewonende soorten hun nestgelegenheid te ontnemen;
    2. Een groter aantal nestgelegenheden aanbieden met oog voor dier en de esthetiek van de gebouwde omgeving;
    3. Een modulaire biotoop te ontwikkelen waarin niet enkel mitigerende verblijven voor aangetroffen diersoorten worden geplaatst, maar ook de juiste leefomgeving wordt gecreëerd om zo groei van de populatie mogelijk te maken. Als architect voor de dieren gaat het dan om alle verblijven, dus ook restaurants en (kraam)hotels.
Maatwerkoplossingen

Voor wie is Faunest?

Faunest ontzorgt projectontwikkelaars, aannemers, architecten, gemeenten en ecologisch adviesbureaus in navolging van de Wet natuurbescherming door snelle levering en plaatsing van duurzame faunavoorzieningen van tal van diersoorten.

Samenwerken in een keten van ecologisch adviseurs en bouwbedrijven

We werken nauw samen met ecologen en denken graag mee over de verschillende voorzieningen en de planning. Om zo snel mogelijk de klimaatdoelen te halen zonder overtreding van de Wet natuurbeheer is het belangrijk om vanaf de eerste planning en het schetsontwerp aan tafel te zitten met architecten, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.