Faunest ontzorgt de bouwwereld met ecologische begeleiding, mitigatie voorzieningen onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van natuurbeheer.
Als Architect voor de dieren ontwerpt, ontwikkelt, bouwt en plaatst Faunest voorzieningen in het kader van voorschriften uit ontheffingen wet natuurbescherming.
Ten behoeve van mitigerende maatregelen, plaag bestrijding en vergroten van de bio-diversiteit.
Faunest ontzorgt gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten etc in navolging van de wet door implementatie, installatie en monitoring van de fauna voorzieningen in de breedste zin van het woord.
Een van de doelen van Faunest is om een modulaire biotoop ontwikkelen waarin niet enkel verblijven voor aangetroffen mitigerende diersoorten worden geplaatst maar ook de juiste leefomgeving wordt gecreƫerd om zo groei van de populatie mogelijk te maken. Maar ook andere diersoorten naar de locatie te lokken om zo de biodiversiteit te vergroten

Jennifer de Jonge

(Tekst over Jennifer)

Steve Jonson

Allan Bolt