Van ontwerp tot realisatie

Als architect voor de dieren ontwikkelen wij duurzame en circulaire faunavoorzieningen voor de mitigatie van beschermde, gebouwbewonende diersoorten. Daarnaast helpen onze nestkasten om bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen die in de spouwmuren en onder daken wonen een nieuw (tijdelijk) onderkomen te vinden wanneer gebouwen geïsoleerd worden. Zo ondersteunt Faunest de bouwwereld met het halen van de klimaatdoelen op een natuurinclusieve wijze.

Realisatie van mitigerende maatregelen en plaatsing van nestkasten en andere faunavoorzieningen

Naast dat we de voorzieningen ontwikkelen en leveren, kunnen we de faunavoorzieningen ook plaatsen. Dit gebeurt veelal binnen de kaders van een ontheffing voor de Wet Natuurscherming waarin het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen als voorschrift is opgenomen.

 

Diezelfde ontheffingen kunnen voorschrijven dat gebouwen voorafgaand aan werkzaamheden ongeschikt gemaakt moeten worden als verblijfplaats van dieren. Denk aan het plaatsen van exclusion flaps voor openingen en het plaatsen van netten op het dak om broedplaatsen ongeschikt te maken. Ook deze werkzaamheden voert Faunestvoor u uit. Hiervoor hebben we een professioneel team van uitvoerders dat veilig en efficiënt de voorzieningen kan plaatsen. 

 

Na ecologisch advies van de adviesbureaus kan Faunest de producten en plaatsing regelen tegen goede tarieven. Zo kunnen ecologen zich richten op waardevol veldwerk en onderzoek.

Realisatie: Wanneer doen we wat?

Lente

Een zoemende, tsjirpende fluitende bouwende periode voor de dieren. Veel nieuwe leven ontstaat en zal gebruik maken van onze nestkasten. Voor ons een periode om te analyseren te plannen en bouwen.

Zomer

Voor de dieren een behoorlijk drukke periode. Wij gebruiken deze periode vooral om samen met de ecologen en onderzoekers de plannen samen te stellen voor het volgende seizoen. En uiteraard het ontwikkelen van kasten en maatwerk.

Herfst

In de herfst gaan de dieren veelal verzamelen of verplaatsen. Voor ons een enorm drukke periode waarbij we vooral werken aan het ongeschikt maken van gebouwen. Veel op locatie werken dus. Een tijd van realiseren.

Winter

Een periode van slaap of van vakantie naar warmere oorden voor de dieren. Deze rustige periode gebruiken wij voor het ontwikkelen en het plaatsen van voorzieningen.

Mitigerende maatregelen: Voor vleermuizen vindt dit voornamelijk plaats tussen september en begin november. Voor de vogels is dit september tot begin maart.

Ontwerpen

De faunavoorzieningen en verblijfplaatsen worden ontwikkeld met aandacht voor de behoeftes en wensen van de dieren en eisen van de wet natuurbescherming. Zo wordt er o.a. aandacht besteed aan temperatuur, akoestiek, grip, comfort, en gebruiksfuncties gedurende verschillende seizoenen. Hierbij wordt ecologische kennis vergaard en wordt o.a. gekeken naar specifieke eisen uit bijvoorbeelde kennisdocumenten van BIJ12 en informatie van diverse beschermingsorganisaties.

 

De materialen die worden gebruikt zijn bij voorkeur bio-based en van Nederlandse bodem, daarnaast worden vooral materialen gebruikt die bijdragen en de functionaliteit van de voorziening zoals ruwheid voor grip en isolatiewaardes en kleurgebruik voor optimale temperatuur.

Ontwikkeling en bouw

De ontwerpen worden omgezet in producten in onze eigen werkplaats, in sommige gevallen wordt samengewerkt met sociale werkplaatsen. In de voorbereiding wordt samengewerkt met betrouwbare leveranciers en kundige ambachtslieden. Het resultaat zijn duurzame, weersbestendige en stijlvolle faunavoorzieningen die naast functioneel dus ook niet misstaan in de omgeving. 

Vleermuiskast koolmees complex EPR EIKEN Geexpandeerde Kurk zij

Onze producten: Duurzame, circulaire faunavoorzieningen

De bestaande oplossingen zijn veelal van niet-duurzaam hout, beton en plastic gemaakt en worden na tijdelijke plaatsing weggegooid. Door deze oplossingen als eerste partij in Nederland circulair en composteerbaar te maken, zorgen we dat ook de gebouwde omgeving voor de dieren circulair wordt en niet meer verspillend zal zijn. Dit kan zowel via standaard oplossingen of middels maatwerk. Daarnaast is het mogelijk om de tijdelijke faunavoorzieningen te huren in plaats van te kopen.

Veel producten zijn vanuit voorraad en eigen productie leverbaar, dus levering is in korte tijd mogelijk.