Exclusion flaps plaatsen bij gebouwbewonende vleermuizen Tijdig voorafgaand aan de activiteiten moeten de oorspronkelijke verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden om te voorkomen dat de verblijfplaatsen bewoond zijn tijdens de uitvoering van de activiteiten.Het team van Faunest kan deze faunavoorzieningen voor u aanbrengen en tevens tijdelijke zomerverblijven, winterverblijven...