Gebouwen ongeschikt maken voor vleermuizen en gierzwaluwen - Faunest werkzaamheden

Broedvrij houden van vogels

Nestplaatsen moeten tijdig voorafgaand aan bouwwerkzaamheden ongeschikt gemaakt worden om te voorkomen dat er gebroed wordt tijdens de uitvoering van de activiteiten. Ons team kan dit voor u verzorgen.

Voorafgaand aan het plaatsen van de maatregelen die een gebouw broedvrij houden, kunnen we ook de vervangende nest- en rustgelegenheden plaatsen die de ecologische adviseur voorschrijft.

Het gebouw ongeschikt maken dient ruim voor het broedseizoen plaats te vinden en ook ruim voor de winter, aangezien sommige soorten ook kunnen overwinteren op de nesten. Een vogeldeskundige kan u hierover adviseren.

 

Wilt u meer weten of een offerte opvragen voor het broedvrij houden van een gebouw? We horen graag van u.

Nestkasten huismussen gierzwaluwen vleermuizen Leusden

Samenwerken aan een natuurinclusieve oplossing

Is er een project waar u graag duurzaam en natuurinclusief wilt (ver)bouwen? Neem contact op!