Wist je dat…

insecten meesters zijn in gedaanteverwisseling?
Tijdens hun leven gaan ze vaak over van etend naar parend organisme.

Van rups naar vlinder.

Kenmerken

Insecten hebben altijd een in drie├źn verdeeld lichaam.
De bevruchting vind over het algemeen plaats in buiten het moederlichaam  gelegen eitjes.
Insecten halen adem via hun achterlijf, door een microscopisch kleine gaatje.

Insecten

Insecten kunnen we beschouwen als de opruimers van de natuur zelf.
Ze hebben een enorme soorten rijkdom en vormen daarmee het grootste gedeelte van onze biodiversiteit.

Insecten werken onder andere als de bestuivers voor onze voedsel dragende planten en zijn zelf weer voedsel voor vele andere dieren. Een zeer belangrijke schakel in onze voedselketen kun je wel zeggen.
Wanneer je dit weet is het extra pijnlijk te weten dat vele soorten een enorme achteruitgang in aantal zijn doorgegaan de laatate decennia.
Goed nieuws is dat er nog steeds nieuwe soorten worden ontdekt.

2 Reden voor faunest om ook voorzieningen voor de insecten op het programma te zetten.