Duurzame voorzieningen
voor natuurinclusief bouwen
en mitigatie

Duurzame voorzieningen
voor natuurinclusief bouwen
en mitigatie

Ontwerpt,
Ontwikkelt,
Bouwt en
Realiseert

Als architect voor de dieren ontwerpt, bouwt en realiseert Faunest faunavoorzieningen die bijdragen aan meer natuurinclusieve gebouwen en een meer biodiverse omgeving. Bij voorkeur gebruiken we hierbij circulaire materialen. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld architecten en ontwikkelaars bij het realiseren van ambities om bij te dragen aan meer biodiversiteit, natuurinclusiviteit en circulariteit van hun projecten.

Ook bieden we voorzieningen die gebruikt kunnen worden als alternatieve verblijfplaats in het kader van een mitigerende maatregel die voortkomt uit een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming. Daarnaast leveren en plaatsen we voorzieningen voor het broedvrij houden of ongeschikt maken als verblijfplaats van gebouwen van gebouwbewonende soorten alvorens ze gesloopt of verbouwd worden.

We ondersteunen ook bij plaagdierbestrijding, door middel van het inzetten van volledig natuurlijke en regenererende voorzieningen. Bij voorbeeld tegen de eikenprocessierups door onder andere het stimuleren van het voorkomen van natuurlijke predatoren zoals de vleermuis, de koolmees, de eekhoorn en de gaasvlieg. Hiertoe plaatsen we de nestkasten en verblijfplaatsen en we adviseren over de benodigde flora in de ondergroei van de eiken en directe omgeving, om zo de plaag jaar na jaar tegen te gaan.

Plaatsing van faunavoorzieningen

Duurzame nestkasten

We ontwikkelen nestkasten en andere faunavoorzieningen. Deze bouwen we met duurzame materialen. Ze zijn te koop en te huur voor hergebruik.

Natuurinclusief maatwerk

Plaatsen van faunavoorzieningen

We plaatsen nestkasten en andere voorzieningen. We plaatsen broednetten om een dak broedvogelvrij te maken, en plaatsen exclusion flaps bij verblijven van vleermuizen. 

Nok met zwaluw

natuurinclusief maatwerk

Na ecologisch advies kunnen we locatie-specifiek ontwerpen en helpen bij het realiseren van natuurinclusieve gebouwen.

Onze duurzame nestkasten en verblijfplaatsen

Vragen? We horen graag van u.

Heeft u interesse in een samenwerking waarbij Faunest voorzieningen levert en plaatst?
Neem contact op!